Historia browararnictva w Brannej

Minibrowar Kolštejn kontynuuje dawne tradycje browaru i browarnictwa w Brannej w Jeseníkách. Do dziś zachowało się bardzo niewiele wzmianek o browarze, który istniał w tej miejscowości. W związku z tym przedstawimy w skrócie kilka ciekawych, znanych do dziś faktów.


Wpływ na historię Brannej i jej obecnego wyglądu miał ród Žerotinów. Nasza historia browarnictwa rozpoczyna się w roku 1575, za czasów panów z Žerotina (konkretnie Karola st. a następnie Jana mł. z Žerotina).


Źródła historyczne podają, iż pierwsza wzmianka o browarze pochodzi z okresu panowania panów z Žerotina. W roku 1575 było to miasteczko z zamkiem, majątkiem panującego rodu, trzema młynami, BROWAREM oraz punktem poboru opłat. Następnie w roku 1591, źródła podają, iż było to już miasto z zamkiem Goldstejn, folwarkiem, browarem, młynem, kościołem oraz punktem poboru opłat. Nazwa wywodzi się od niemieckiego słowa Goldenstein (złoty kamień). Miejscowość Branna nosiła wcześniej nazwę Goldstejn, z której z biegiem czasu powstała czeska nazwa Kolštejn.


Postanowiliśmy nawiązać do tej historii i kontynuować rzemiosło warzenia piwa, które zostało zapoczątkowane przed 430 laty przez ród Žerotínów.